Đầu Rỗng Caliburn G, Caliburn Koko

100.000180.000

  • Đầu rỗng Caliburn Series
  • Dung tích Pod: 2ml
  • Trên cùng hệ thống lấp đầy-nắp
  • Đầu rỗng Caliburn Series 1.0ohm Caliburn G Coil
  • Nhấn lắp đặt cuộn dây