Tìm hiểu về cấu tạo của vape

Tìm hiểu về cấu tạo của vape

Tìm hiểu về cấu tạo của vape. Vape và pod là những khái niệm dường như đã rất quen thuộc đối với cuộc sống ngày nay, khi thuốc lá điện tử lên ngôi thay thế dần thay thế đi các loại thuốc lá truyền thống. Vậy cấu tạo của vape như thế nào? Cấu tạo…