Vladdin Juice Satlnic 30MG|50MG (44 vị) – Best Sale

300.000

  • Vladdin Juice Satlnic 30MG|50MG (40 vị) – Best Sale.

Vladdin Saltnic, dùng cho dòng Podsystem. Hương vị của Vladdin Juice Satlnic 30MG gồm 33 hương vị best sale cho anh em thoải mái lựa chọn