SadBoy Saltnic Nolabar Berrynola

320.000

  • Kích thước chai: Chai Unicorn 100mL
  • Không gian cho 2 x 10ml Nic Shots
  • 80% VG
  • 20% PG
  • Được thiết kế cho Sub Ohm Vaping
  • Sản xuất tại Mỹ

Hết hàng