SadBoy Saltnic Nolabar Strawnola

320.000

  • Hương vị: Granola – Dâu tây – Kem ngọt
  • Kích thước chai: Chai Unicorn 100mL
  • Nicotine có sẵn: 0mg, 3mg, 6mg
  • Tỷ lệ VG/PG: 70VG / 30PG

Hết hàng