Pack Coil Occ Voopoo PnP-VM1 0.2Ω 0.3Ω (5pcs)

70.000320.000

Tên sản phẩm: Pack Coil Occ Voopoo PnP-VM1 0.2Ω 0.3Ω (5pcs)

Thương hiệu: Voopoo

Dòng sản phẩm: OCC