Pack Coil Occ Caliburn G, Caliburn KoKo (4pcs)

70.000250.000

Tên sản phẩm: Pack Coil Occ Caliburn G, Caliburn KoKo (4pcs)

Số Ohm: 0.8 Ω, 1.0 Ω

Công suất: 13-18W

Địa chỉ: https://mixipod.vn/