Pack Coil Occ Aeglos 0.23 0.8 (4pcs)

250.000

Tên sản phẩm: Pack Coil Occ Caliburn G, Caliburn KoKo (4pcs)

  • 0,2ohm UN2 Meshed-H Coil (45W-52W) cho DTL
  • 0,6ohm UN2 Meshed-H Coil (23W-27W) cho MTL / RDL

Hết hàng