Pack 3 đầu pod cartridge 0.8 ohm thay thế cho vinci pod kit 15W by Voopoo

80.000220.000

Pack 3 đầu pod cartridge 0.8 ohm thay thế cho Vinci pod kit 15W by Voopoo kích thước 2.0ml thay thế cho Vinci pod kit 15W by Voopoo, có thông số là 3PCS/2ml/0.8ohm. Đầu pod cartridge 0.8 ohm lưu ý có thể dùng cho máy Oxva Xlim V2. Dung tích: 2.0ml, điện trở là 0,8ohm.