Đầu thay thế cho Vapengin Jupiter 6000 Hơi (10 Vị)

200.000

Sản phẩm này chỉ có đầu chứa juice (không kèm pin)