Coil Occ SMOK x OFRF nexMESH

320.000

 Coil SS316 0.4 Ohm (Coil Lưới):

  • Chất liệu: SS316
  • Số Ohm: 0.4 Ohm (15-20W)
  • Sử dụng cho tinh dầu vape freebase và tinh dầu vape Saltic Nicotine có hàm lượng cao.

Coil DC MTL 0.4 Ohm (Coil quấn):

  • Chất liệu: Kanthal A1
  • Số Ohm: 0.4 Ohm (12-25W)
  • Sử dụng cho tinh dầu Nicotine cao Saltic.

Hết hàng